Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.wilklaasenmode.nl.
Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en de bezoekers van onze websites van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van onze website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wil Klaasen mode houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Wil Klaasen, Boliestraat 17-19 BA Doetinchem.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Wil Klaasen mode gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Wil Klaasen mode. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten en/of opgegeven interesses. Wil Klaasen mode gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Wil Klaasen mode of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Wil Klaasen mode. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Wil Klaasen mode of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Wil Klaasen mode zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden
Wil Klaasen mode houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Wil Klassen mode geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@wilklaasenmode.nl of schriftelijk bij Wil Klaasen mode, t.a.v. adresregistratie, Boliestraat 17-19, 7001 BA Doetinchem.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Wil Klaasen mode over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Wil Klaasen mode, t.a.v. adresregistratie, Boliestraat 17-19, 7001 BA Doetinchem. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Wil Klaasen mode met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Wil Klaasen mode worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Wil Klaasen mode haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Wil Klaasen mode ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van cookies door Wil Klaasen mode
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
Wil Klaasen mode gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Wil Klaasen mode maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Wil Klaasen mode en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij Wil Klaasen mode kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Edge of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Wil Klaasen mode en andere websites
Op de site treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wil Klaasen mode kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Wil Klaasen mode behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Wil Klaasen mode.


DISCLAIMER

Wil Klaasen mode in Doetinchem besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wil Klaasen mode is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Wil Klaasen mode of door u aan Wil Klaasen mode middels de website van Wil Klaasen mode of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Wil Klaasen mode geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Wil Klaasen mode via deze website. Wil Klaasen mode aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Wil Klaasen mode garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.