Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Wil Klaasen mode

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Chivas Fashion B.V. (hierna te noemen: Wil Klaasen mode).
 2. Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van Wil Klaasen mode.
 3. Tenzij Wil Klaasen mode schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
 4. Wil Klaasen mode behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Wil Klaasen mode deze voorwaarden eenzijdig wijzigen.

 

Een contract afsluiten

 1. Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Wil Klaasen mode heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Wil Klaasen mode niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Wil Klaasen mode bevestigt de order van de klant per e-mail.
 2. Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Wil Klaasen mode zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.
 3. De producten in de Wil Klaasen mode webwinkel zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.
 4. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de Wil Klaasen mode Webwinkel.

 

Prijzen en kosten

 1. De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de Wil Klaasen mode Webwinkel. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.
 2. De prijzen die zijn vermeld in de Wil Klaasen mode Webwinkel zijn exclusief eventuele leverings- en administratiekosten.
 3. Wil Klaasen mode is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

 

Uitvoering van orders

 1. Wil Klaasen mode zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.
 2. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan Wil Klaasen mode.
 3. Wil Klaasen mode zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
 4. De aflevertermijn die op de Wil Klaasen mode webwinkel staat vermeld is slechts approximatief en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

 

Douane, heffingen en belastingen (indien van toepassing)

 1. De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij Wil Klaasen mode, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; Wil Klaasen mode heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
 2. Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert Wil Klaasen mode de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.

Recht om artikelen terug te sturen

 1. De klant heeft het recht een artikel zonder opgaaf van redenen binnen dertig (30) dagen na aflevering terug te sturen naar Wil Klaasen mode. Dit recht geldt ook voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij Wil Klaasen mode reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Wil Klaasen mode de kosten voor retourzendingen niet (te allen tijde) vergoed.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u Wil Klaasen mode via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
 3. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant kan een artikel ook terugbrengen of ruilen in de winkel van Wil Klaasen mode. Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de winkel worden teruggebracht.
 4. Artikelen die na de genoemde 30-daagse periode worden teruggestuurd naar Wil Klaasen mode worden niet vergoed.
 5. Wil Klaasen mode heeft het recht de waardevermindering op een geretourneerd artikel wat schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Wil Klaasen mode, in rekening te brengen van de klant.
 6. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (parfums en ondergoed) kunnen om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet worden teruggezonden. Dit geld voor artikelen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 

Foutieve aflevering

Indien Wil Klaasen mode een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Wil Klaasen mode te laten weten. Wil Klaasen mode zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

 

Afwijkingen

Wil Klaasen mode kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. De kleuren zijn dan ook altijd indicatief. Afwijkingen kunnen worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

 

Overmacht

 1. Wil Klaasen mode is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Wil Klaasen mode valt.
 2. Indien Wil Klaasen mode niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Wil Klaasen mode de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
 3. Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Wil Klaasen mode valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Wil Klaasen mode het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

 

Klachten

 1. Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Ruilen & Retourneren van deze website.
 2. Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@wilklaasenmode.nl
 3. In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Wil Klaasen mode, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.

 

Betaling

 1. De klant kan betalen door een bankoverschrijving van het verschuldigde bedrag of een betaling via iDeal. Cadeaubonnen, gift vouchers of Fashion cheques kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
 2. Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de Wil Klaasen mode webwinkel.

Privacy

 1. Door een order te plaatsen, verleent de klant Wil Klaasen mode het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Wil Klaasen mode, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
 2. De volledige tekst van het privacybeleid van Wil Klaasen mode vindt u op onze Privacy & Disclaimer

 

Bedrijfsinformatie
Wil Klaasen mode is telefonisch te bereiken op nummer +31 (0) 314 345614 of per e-mail op info@wilklaasenmode.nl.

Adresgegevens: Wil Klaasen mode, Boliestraat 17-19, 7001 BA Doetinchem
T: (0314) 34 56 14 E: info@wilklaasenmode.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 76420647

BTW-nummer: NL 860618298 B 01

(Versie december 2020)